درباره ما

شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (سهامی عام) در سال 1362 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 130269 مورخ 26/09/1362 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 02/08/1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 02/11/1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در شهرستان پیرانشهر و شعبات آن در شهرستان نقده، اشنویه، ارومیه و روستای لج مهاباد واقع است.
تولید کارخانه با ظرفیت مصرف یک هزارتن چغندرقند در شبانه روز در سال 1348 آغاز گردیده و پروانه بهره برداری شماره 340429 در تاریخ 30/12/1348 صادر گردیده است. اداره امور کارخانه تا سال 1362 بوسیله شرکت شهدساز متعلق به وزارت صنایع انجام گرفته و از آن تاریخ به بعد به صورت شرکت مستقل به ثبت رسیده است. با اجرای طرح توسعه در سال 1375 ظرفیت اسمی کارخانه از یک هزارتن به یک هزاروپانصدتن مصرف چغندرقند در شبانه روز افزایش یافته و همچنین پروانه های بهره برداری واحد تولید الکل و تصفیه شکر خام در سالهای 1378 و 1379 صادر گردیده است و ظرفیت اسمی واحد الکل سالانه سه میلیون و ششصد هزار لیتر الکل طبی و صنعتی و ظرفیت واحد تصفیه شکر خام، تبدیل هفتاد هزار تن شکر خام به شکر سفید در سال و بسته بندی شکر سفید بمیزان پانزده هزار تن در سال می باشد. لازم به ذکر است طرح توسعه افزایش ظرفیت کارخانه از 1500 تن به 2500 تن مصرف چغندرقند که در سال 1380 آغاز گردیدو در اسفند ماه 1385 مورد تایید وزارت صنایع قرار گرفته و نهایتا" بر اساس پروانه بهره برداری به شماره 42754/110 مورخه 3/11/1388 مصرف چغندرقند به 3.000 تن در شبانه روز افزایش یافته است